На штварток будзе схадзка ВО НС Руснацох

автор я. дюранїн
404 Опатрене

НОВИ САД – У просторийох КУД Тарас Шевченко у Дюрдьове на штварток, 14. децембра, будзе отримана 14. порядна схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох.

Предсидатель ВО Желько Ковач, пририхтуюци схадзку НС, предложел же би на дньовим шоре була, як найважнєйша тема, приношенє одлуки о вименкох Финансийного плану НС Руснацох за 2021. рок.

Схадзка почнє на 17 годзин.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ