На соботу акция „З рециклажу по брентачи”

автор Ан. Медєши
143 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Добродзечне огньогасне дружтво Руски Керестур на соботу 6. юлия орґанизує акцию збераня старого желєза, старих електричних апаратох и билей технїки зоз цильом же би з назбераних пенєжох купели нови огньогасни брентачи за гашенє початних огньох, односно за обуку дзецох.

Акция „З рециклажу по брентачиˮ будзе отримана опрез Огньогасного дому од 8 по 12 годзин.

На соботу годно принєсц стари фрижидери, райбачки, шпоргети, акумулатори, чопи, старе желєзо, та и рахункари, поручує єден з членох Дружтва и орґанизаторох акциї Йожеф Бодо, а кед дакому проблем превоз, гвари вон, мож наволац на число телефона 061/169-74-13, та огньогасци пойду на адресу зоз свою превозку.

Огньогасна брентача то апарат за гашенє огня, толкує Йожеф, алє ше од других апаратох розликує по тим же є менши, служи за гашенє початних огньох и за змаганє дзецох, та тот апарат огень гаши з воду, а нє зоз прахом або ґазом. Єден таки апарат кошта коло 16.000 динари, з тим же, кед ше го раз купи, мож го хасновац вецейраз, роками.

Акция була отримана и прешлого викенду, медзитим безуспишно, та ше тераз члени наздваю векшому одволаню людзох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ