Одволайце ше на акцию „З рециклажу по брентач”

автор Ан. Медєши
114 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Добродзечне огньогасне дружтво Руски Керестур нєшка орґанизує акцию збераня старого желєза, старих електричних апаратох и билей технїки же би з назбераних пенєжох купели нови огньогасни брентачи за гашенє початних огньох, односно за обуку дзецох.

Акция под назву „З рециклажу по брентачˮ („Рециклажом до брентачаˮ) будзе отримана опрез Огньогасного дому од 8 по 12 годзин.

Нєшка годно принєсц стари фрижидери, райбачки, шпоргети, акумулатори, славини, старе желєзо, та и рахункари, поручує єден од членох Дружтва и орґанизаторох акциї Йожеф Бодо, а кед дакому проблем превоз, гвари вон, мож наволац на число телефона 061/169-74-13, та огньогасци пойду на адресу зоз свою превозку.

Огньогасни брентач то апарат за гашенє огня, толкує Йожеф, алє ше од других апаратох розликує по тим же є менши, служи за гашенє початних огньох и за змаганє дзецох, та тот апарат огень гаши з воду, а нє зоз прахом або ґасом. Єден таки апарат кошта коло 16 000 динари, з тим же, кед ше го раз купи, мож го хасновац вецей раз, роками.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ