Валалски вудуленд пред читачами

автор М. Шанта
202 Опатрене

НОВИ САД – Тих дньох зоз друку вишла кнїжка приповедкох Славка Романа Ронда „Валалски вудуленд”.

То, иншак, його перша кнїжка прози после вецей поетских кнїжкох. Вон по тераз обявел поетски кнїжки „Катаклизма” (1989), „Одняти од псох” (2019) и „З видлами до шиї” (2021). Вон окрем того бул и препознатлїви представнїк керестурскей субкултури осамдзешатих рокох. Бул до-джей, автор текстох и басиста култней ґрупи „Армитон”, як и порушовач вецей музичних проєктох ґрупох „Анастазия” (1994) и „Атлантида” (2001). Окрем з музику, занїмал ше и зоз театром. Зоз такого виглєдовацкого швета, як нову страсц, зоз нєзвичайнима резултатами, у узретих рокох, после петнац рокох препровадзених у Канади, Славко Роман Рондо ше влапел до писаня прози.

О тей кнїжки, рецензентка Любица Малацко обачела же ше у приповедкох преплєта терашньосц зоз прешлосцу цо и сам автор пише: „Подїї хтори ту буду описани случели ше у нароком случайней будуцей будучносци або буду видумани у уж давнопризабутей прешлей прешлосци, гоч ше то вецей нє будзе так волац як ше дакеди дараз волало, а анї го нє наволаю так як би то наисце требало наволац…” и нє мож розлучиц кеди ше дїя случує прето же у єдней хвильки у просториї бренка телефон хтори остал од Швабох, а у другей юнак погужвану кошулю випейґлал зоз шпижову пейґлу на жирячку. Рецензентка суґерує читачом же би одвоєли часу пречитац тоту кнїжку хтора им одкриє вецей правди як себе предпоставяме.

Кнїжка приповедкох Славка Романа Ронда „Валалски вудуленд” по 6. януар 2024. року на акциї -30% и мож ю купиц за 350,00 динари, после назначеного датума будзе коштац 500 динари. Мож ю купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон 025/5100313 або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин).

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ