Керестурци кнїжки до пакецикох можу купиц при Ксениї Макаї Орос и на пияцу

автор Б. Варґа
197 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре кнїжки на Велькей акциї 30% попуст на кнїжки „Руского слова” до пакецикох за швета Миколая, Крачун и Дїда Мраза годно ше купиц каждей соботи (по 24. децембер) на пияцу при Ксениї Макаї Орос, або на телефон 064 0666 884.

Нови кнїжки з Видавательного плану 2022. на попусту коштаю 350 динари. Векшина кнїжкох з прешлих рокох будзе коштац и далєй лєм 210 динари.

Важна погодносц, котра часточнє була и прешлого року: за купени на попусту 10 кнїжки одразу, дарує ше предплату на єдно виданє електронских новинох або часописох у ПДФ формату, до конца 2023. року: тижньово електронски новини „е-Рускe словo”, електронски формат часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, електронски формат часописа за дзеци „Заградка”, або електронски формат часописа за младих МАК. За тих цо купя 20 кнїжки на попусту, дарує ше єдну друковану предплату новинох або часописох до конца 2023. року: друковани тижньово новини „Рускe словo”, друковани часопис за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, друковани часопис за дзеци „Заградка”, або друковани часопис за младих МАК. Тоти погодносци важа и за онлайн наручованє и купованє кнїжкох.

Виданя по барз вигодней цени годно купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе на адреси Футожска 2, треци поверх од 9 по 14 годзин телефон 021/6613-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на другим поверху и на телефон 025/51-00-383, лєбо 025/703-311 од 9 по 13 годзин.

Кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше годно наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ