Тирва велька лєтна акция – знїженє кнїжкох до 30%

автор Б. Варґа
116 Опатрене

НОВИ САД – Лєтня акция – знїженє кнїжкох НВУ „Руске слово” до 30 одсто, того року будзе тирвац цали мешац – од 28. юния по 27. юлий 2024. року.

То нагода по вигодних ценох набавиц нашо кнїжки за старших и за дзеци, як найновши виданя так и скорейши, а кнїжки на знїженю коштaю од 210 до 490 динари.

ВИГОДНОСЦИ: За купени на знїженю 10 кнїжки одразу, дарує ше предплату на єдно виданє електронских новинох або часописох, у ПДФ формату, до конца 2024. року: тижньово електронски новини „е-Рускe словo”, електронски формат часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, електорнски формат часописа за дзеци „Заградка”, або електронски формат часописа за младих МАК. За тих цо купя 20 кнїжки на знїженю, дарує ше єдну друковану предплату новинох або часописох до конца 2024. року: друковани тижньово новини „Рускe словo”, друковани часопис за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, друковани часопис за дзеци „Заградка”, або друковани часопис за младих МАК. Тоти вигодносци важа и за онлайн наручованє и купованє кнїжкох.

Кнїжки мож купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх од 9 по 14 годзин, телефон 021/6613-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон 025/51-00-313, од 9 по 14 годзин).

Кнїжки „Руского слова” на знїженю найлєгчейше годно наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ