Ютре роботи на ґазоводу – општини Кула, Оджак, Апатин, Зомбор и Вербас без зогриваня

автор РТВ
281 Опатрене

ВЕРБАС – На вовторок пре роботи на ґазоводу при Вербаше, без порядного випоручованя ґазу буду трошителє зоз местох у општинох Вербас, Кула, Оджак, Апатин и Зомбор.

ЯП „Сербияґаз”, Нови Сад информує купцох природного ґазу у општинох и городох Вербас, Кула, Оджак, Апатин и Зомбор, же пре нєобходни роботи на санациї ґазоводу РҐ 04-15 при Вербаше, на подручу тих локалних самоуправох будзе на кратко претаргнуте випоручованє природного ґазу на вовторок 7. фебруара од 6.00 по 22.00 годзин и то за трошительох котри ше зоз природним ґазом подмирюю зоз шлїдуюцих Главних мерних реґулацийних станїцох: ҐМРС Бачко Добро Полє, ҐМРС Вербас, ҐМРС Кула, ҐМРС Оджак, ҐМРС Руски Керестур, ҐМРС Червинка, ҐМРС Сивец, ҐМРС Апатин, ҐМРС Кляїчево и ҐМРС Зомбор.

По законченю роботох, а обчекує ше же то будзе на вовторок коло 22.00 годзин, ЯП „Сербияґаз” почнє поряднє випоручовац ґаз.

Апелує ше на трошительох у Бачким Добрим Полю, Вербаше, Кули, Оджаку, Руским Керестуре, Червинки, Сивцу, Апатину, Кляїчеву и Зомборе, же би мали порозуменя за наведзени роботи, наводзи ше у сообщеню зоз Сербияґазу. 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ