Михайлови Тиркайлови додзелєне подзекованє

280 Опатрене

БЕОҐРАД – Гуманитарна Ротари (Rotary) орґанизация Дистрикта 2483 у хторей заступени держави Сербия и Чарна Гора, всоботу 15. юния отримала Конференцию и Скупштину у Беоґрадзе, на хторей додзелєни награди и припознаня найуспишнєйшим поєдинцом и клубом за 2023/24. рок. Медзи нїма подзекованє за доприношенє успишней роботи додзелєне и потерашньому предсидательови Ротари клубу Кула Михайлови Тиркайлови.

На Конференциї сумирани резултати за тот ротариянски рок, а успишному дїлованю допринєсол и потерашнї предсидатель Тиркайла, за цо достал подзекованє од Ґувернера Дистрикту Александра Радоїчича.

Подзекованє додзелєне за роботу хтору провадзел Ґувернер през 2023/24. рок, а свою дальшу роботу Тиркайла у Ротари клубу Кула предлужує як технїчни секретар, орґанизатор будуцих активносцох и контакт особа за електронски комуникациї.

На Конференциї участвовали вецей як 120 ротариянци, а медзи нїма присутни бул и будуци предсидатель Ротари клубу Кула, за 2024/25. рок, Мирослав Милованчев.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ