Министер просвити з представителями националних совитох

автор М. Афич, фото www.prosveta.gov.rs
600 Опатрене

БЕОҐРАД – У Влади Републики Сербиї министер просвити Бранко Ружич вчера ше стретнул зоз предсидателями и представителями 22 националних совитох и єврейскей заєднїци дзе бешедоване о резултатох у обласци образованя. Национални совит Руснацох представяла член Олена Папуґа котра поволала министра до Руского Керестура 25. мая на означованє 270-рочнїци образованя на руским язику.

Министер Ружич на сходу на хторим були присутни и представителє Министерства за людски и меншински права на чолє з державним секретаром Рейханом Куртовичом, визначел же звекшане число школярох припаднїкох националних меншинох хтори основне образованє у порядней настави здобуваю на мацеринским язику.

По його словох у тим школским року то 5,7% школярох зоз осем националних заєднїцох медзи котрима и руска, а тиж за 16 заєднїци орґанизована и виборна настава на мацеринским язику з елементами националней култури.

Министер похвалєл национални совити котри у тим процесу даваю потримовку, а наявел и дальши инициятиви за унапредзованє образованя припаднїкох меншинских народох през едукованє наставного кадру, моцнєню сербского як нємацеринского язика и друге.

У дискусиї бешедоване и о других началних почежкосцох у тей обласци, а Олена Папуґа визначела як добри приклад тогорочни ювилей 270 роки образованя на руским язику и 100 роки од його стандардизованя, тє. першей ґраматики.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ