Преглашена лїстина Ґрупа гражданох Цалком друга приповедка – Город гражданом

автор В. Вуячич
207 Опатрене

НОВИ САД – Виберанкова лїстина Ґрупа гражданох Цалком друга приповедка – Город гражданом, придала Городскей виберанковей комисиї Города Нового Сада лїстину за вибор одборнїкох Скупштини Города Нового Сада, на наиходзацих локалних виберанкох 2. юния.

На виберанковей лїстини 25 кандидати, а на гласацким лїстку будзе на под числом 5.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ