Преглашена лїстина Ґрупа гражданох „Ошлєбодзме Вербас нєшка”

автор Ол. Русковски
81 Опатрене

ВЕРБАС – Виберанкова лїстина Ґрупа гражданох Цалком друга приповедка – Город гражданом, придала Городскей виберанковей комисиї Города Нового Сада лїстину за вибор одборнїкох Скупштини Города Нового Сада, на наиходзацих локалних виберанкох 2. юния.

На виберанковей лїстини Ґрупа гражданох Цалком друга приповедка – Город гражданом, єст 25 кандидати.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ