Хасновите преподаванє за польопривреднїкох

автор Л. Вереш
571 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Обща землєдїлска задруґа ,,Родна нїва” Дюрдьов орґанизовала преподаванє на тему ,,З рационалну польопривреду до заробку”. Преподаванє було вовторок, 7. марца, а отримал го проф. др Бранко Маринкович.

Професор бешедовал о тим же рационална польопривреда подрозумює применьованє найлєпшей пракси, хтора оможлївює оптималне хаснованє ресурсох и зменшованє утрати, зоз чим ше зменшує и трошки продукованя. Тото уключує применьованє технолоґиї, прилагодзованє пестованя на специфичних подручйох, хаснованє еколоґийно прилаплївих методох и контролу трошкох.

Преподаванє було нащивене и польопривреднїки активно участвовали, випитовали ше професорови рижни питаня хтори им о шицким цо им остало нєдоповедзене, а професор дзечнє и сцерпезлїво одвитовал и совитовал.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ