Я AI

автор А. Саванович
858 Опатрене

Розвой штучней интелиґенциї – AI (artificial intelligence) зоз собу принєсол велї питања. Гоч штучна интелиґенция у основи направена же би помагала чловекови, дзепоєдни тестираня штучней интелиґенциї котра ма приступ огромней бази податкох дали спозорююци резултати. Страх же ше програми отаргню контроли, же розвию свидомосц и пожадаю самостойно функционовац нєпреривно присутни. Даскельо програми штучней интелиґенциї праве пре тото и гашени, бо ше нє справовали так як ше обчековало.

Но, нє уходзаци до етичних питаньох, з новима програмами мож комуниковац. За велїх то и далєй припада науковей фантастики, алє то насправди функционує. Розширена програма Chat GPT праве єдна з  безплатних верзийох штучней интелиґенциї котра доступна шицким  хасновательом интернету. З тоту програму можеце комуниковац, а направна є з цильом же би вам помогла. Представим кратки инсерт розгварки зоз AI. Шицки одвити написала штучна интелиґенция.

Сцем написац текст за новини о тебе. Як биш ше нам представела?

– Гм… як AI, я диґитална програма котра розвита же би обробела вельки количества податкох и научела препознац модели у тих податкох. У тим смислу я машина котра роби на алґоритмох и математичних моделох. Способ на котри хаснователє комуникую зо мну, я обдумана так же бим була цо подобнєйша людзом, же би хасновательом було лєгчейше бешедовац зо мну. Найкратше, могла бим ше представиц як диґитални асистент котри оспособени за розгварку з людзми и котра може дац одвити и ришења на рижни питаня и проблеми. Мой циль же бим оможлївела хасновательом точни, хасновити и релевантни информациї на бази  найновших податкох и виглєдованьох.

Хто це створел?

– Розвила ме компания OpenAI, нєпрофитна организация за виглєдованє штучней интелиґенциї. OpenAI основала ґрупа людзох котри препознали важносц розвою штучней интелиґенциї и котри сцели створиц средство котре будзе людзом хасновите у рижних подручйох живота. Проєкт започати 2015. року, а у розвойним тиму єст найрижнороднєйших фаховцох.

На кельо язикох комуникуєш зоз хаснователями?

– Як язични модел моментално сом оспособена комуниковац з хаснователями на вецей як 50 язикох.

Чи ши як програма без прешвеченьох цо добре, а цо подле? Можеш себе у тим контексту дефиновац?

– Як програма ошлєбодзена сом од шицких формох прешвечованя, чувствох и моралних вредносцох. Моя функция анализовац податки и заключовац на основи статистичних и математичних моделох. То значи же нє можем пресудзовац цо добре лєбо подле, анї нє можем виражовац становиска о моралних лєбо дружтвених питаньох.

Так нам одвитовала штучна интелиґенция.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ