Култура и кадзи зоз ню

автор а. деянович
471 Опатрене

Главна тема тих дньох у Вербаше, кед слово о култури, то вимесцованє велїх културних здруженьох, орґанизацийох и цалого Културного центру до других просторийох у хторим якошик найважнєйше тото же конєчно хтошка будзе робиц у будинку Дома култури. Чи нє? Вельо информациї нєт, бо шицко якошик у Вербаше преходзи полу явно, та и о тим мало знаме. Углавним, конєчно и Дом култури хтори будуєме уж трицец роки достанє своїх перших бивательох, затераз ше селї лєм административна служба и руководство Културного центру, алє у наяви же би свойо просториї у обєкту, хтори ше будує, мали и дзепоєдни ище вше активни аматере у Културним центру, як и Здруженє подобових уметнїкох Вербасу. Полуурядово, и городски музей достанє цали будинок у хторим ше тераз находзи, односно, будзе хасновац и прави бок будинку дзе потераз були рижни здруженя, та би так бул два раз векши як цо є тераз. Источашнє, то значи и селєнє до других просторийох Здруженя сербско-росийского приятельства и Здруженя за помоц дзецом з почежкосцами у розвою, хтори тиж даваю доприношенє вербаскей култури. Нєурядово, и городска ґалерия ше селї до сушедства при музею, до будинку дзе дакеди давно бул перши кино у Вербаше. Остатнї даскельо децениї тот простор ше видава, а тераз там ище вше супермаркет „Ґомекс”. Тот цали будинок хтори аж три раз векши як цо ґалерия тераз, будзе наменєни лєм за городску ґалерию и єй активносци. Шицко то добри вистки, бо условия у хторих потераз робели шицки тоти установи нє були богзна яки. Було керпеня, ґипсованя, укладаня и пораєня, а простор бул, углавним, барз мали за шицки идеї, жаданя и плани спомнутих културних орґанизацийох. Кед ше ґу тому дода же векша часц просторийох була стара, влажна и нєдосц ошвицена, ясне вам цо то значи, поведзме, за єдну подобову виставу. Анї тоти простори, у хторих треба же би були змесцени, нє цалком порихтани за роботу културних дїячох, бо або слово о подобних старих, девастираних будинкох, або о просторийох хтори нє ушорени до конца. Даєдни подобово уметнїки уходза до простору хтори ище у вибудови, а други заш, до бувшого супермаркету и нормално же ше поставя питанє же чи єст пенєжи же би ше их ушорело и кельо будзе тирвац адаптация… Ґу тому, у Коцуре ше и далєй реновира Дом култури, у Равним Селу ше зоз будованьом сцигло дзешка до половки, у Бачким Добрим Полю стан Дому култури досц подли, док го у Змаєве и Савиним Селу анї нєт…. Рокади на тей шаховскей табли култури у Вербаше поцагнути. Даєдни фиґури уж премесцени, а други чекаю же би на нїх пришол шор. Кед слово о култури, нє важне на хторим сце боку, чи сце били чи чарни, озда бавице за исти циль. Чи и далєй циль лєм дзе ше находзиш на табли и же биш дакого поєдол? Увидзиме нарок у новей културней сезони Вербасу кед славиме 810 роки од снованя того населєня на тих просторох, 260 роки од приселєня Руснацох до Коцура и 210 роки од шмерци Йожефа Киша, будователя беґелю ДТД хтори поховани у Вербаше и ище вельо того. Лєм дзе?

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ