Сиґурносц

автор А. Бучко
1.1k Опатрене

Май за нами будземе паметац по траґедийох хтори ше случели, а хтори нас порушали з нашей оси.

За два днї забити 17 млади  людзе. То цошка цо нє може нє дойсц до каждого поєдинца.

Цо зме дожили? Же система подруцела. Державни урядово особи подруцели.

Читала сом текст о тим як реаґовал наш предсидатель, такой после першей траґедиї кед ше случела штрельба у Основней школи „Владислав Рибникар” у Беоґрадзе. Поровнали го зоз тедишню премиєрку Нового Зеланду Джасинду Ардерн, и зоз єй наступом пред нацию хтору водзи, кед ше там, у марцу 2019. року, случел чежки терористични напад у хторим забита 51 особа и 40 покалїчени.

Наш предсидатель виношел податки хтори абсолутно приватни (и хтори би вон анї нє требал мац!), податки хтори нє маю нїякей вязи зоз траґедию хтора ше случела. Способ на хтори бешедовал и кого з таку бешеду обвиньовал, бул знємирююци и нєприкладни.

Траґедия у Младеновцу? Вон бешедовал о тероризму. Хтора то нїяк нє була. Траґедия. Велька. Нє тероризем.

А премиєрка Нового Зеланду у їх траґедиї гварела же особа хтора започала насилство нє єдна од нїх. Же вон сцел славу, алє же го нє будзе меновац, же од Нового Зеланду нє достанє нїч – анї явно виповедзене мено. И поволала же би ше бешедовало о менох тих хторих страцели свойо животи.

Вона пошла ґу народу: обиходзела джамиї, пошла на хованя, до шпитальох.

***

Людзе на траґедию у Сербиї одвитовали зоз мирнима протестами. Процив насилства. Позберали ше, бо их вдерело. Бо им нєдобре. Бо их болї. Нє було бешеди, нє було у перших шорох политичних актерох. Лєм людзе и боль.

А наш предсидатель нє пошол ґу тим боляцим людзом. Алє орґанизовал свой „други“ протест.

Парафразуєм Зорана Кесича цо о тим другим, предсидательовим протесту, гварел: „Простест процив простесту процив насилства… єднаке протест за насилство“.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ