З нагоди 70-рочнїци з друку вишол репринт першого числа часопису „Шветлосц”

автор б. варґа и микола м. цап
247 Опатрене

НОВИ САД – З нагоди ювилею 70-рочнїци часописа „Шветлосц”, з друку вишол репринт першого числа з 1952. року.

Тото фототипске виданє першого числа ма статус кнїжки, алє випатрунок остал цалком аутентични.

Идея о видаваню часописа за литературу и културу на руским язику зявела ше вєдно з идею о видаваню тижньових новинох и видавательней дїялносци, ище у давним повойновим периодзе, безпостредно после ошлєбодзеня. После длугшого инсистованя при власцох же би ше видавало часопис, 1950. року достата потримовка, а перше число „Шветлосци” зявело ше два роки познєйше, 1952. року. За одвичательного редактора бул меновани Дюра Варґа.

О важносци и значеню порушованя часописа „Шветлосц” за наш културни и литературни живот на початку пейдзешатих рокох писали вецей авторе и з рижних нагодох, а єдно заєднїцке шицким: „Шветлосц” настала у рокох кед уж наросли потреби нашей народносци за всестраним културним розвойом, алє вона источасно була и одраженє реалного кадрового потенцияла Руснацох и єдина наша трибина тей файти дзе могла жиц сучасна литературна творчосц.

Часопис „Шветлосц” важни за културни идентитет войводянских Руснацох прешол нєпросту драгу од ентузиязму, прейґ забраньованя, до нєшка катеґоризованого часопису за науку (М-54).

Виданє пририхтали одвичательни редактор Микола М. Цап, з технїчну помоцу Вероники Вуячич и Иґора Орсаґа.

Репринт першого числа часописа „Шветлосц” мож купиц у шицких представительствох НВУ „Руске слово” по цени од 300 дин. На акциї Попуст 30% од 25. новембра 2022. по 6. януар 2023. року цена будзе лєм 210 дин.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ