Мария Дорошки

автор Ясмина

MarijaDoroskiМАРИЯ ДОРОШКИ (дзивоцке Ковач) народзена 14. авґуста 1960. року у Руским Керестуре. У родним месце закончела основну и штредню школу. Ту препровадзела найкрасши роки свойого живота. Абсолвовала на Филозофским факултету у Новим Садзе, на ґрупи за югославянски и общу литературу. Робела вецей роки як спикер, прекладатель и новинар у Информативно-пропаґандним центре у Кули, а тераз роби як библиотекар у Народней библиотеки у Руским Керестуре. Пише поезию.