Будзе поєдноставене приявйованє за субвенциї

автор М. Тамаш
274 Опатрене

БЕОҐРАД – У Влади Сербиї внєдзелю 14. януара отримана схадзка предсидательки Влади Ани Брнабич зоз представнїками польопривреднїкох, членох Роботней ґрупи за координацию активносцох унапредзеня робно-тарґовинского дїлованя з польопривреднима продуктами.

На схадзки було слова о способе приявйованя жеми за субвенциї на платформи еАґрар, окреме приявйованя тей жеми за хтору скорей нє доставани субвенциї, цо тема порушана на претходней схадзки 21. децембра.

Зоз представнїками здруженьох польопривреднїкох прейдзени шицки крочаї процеса – од приявйованя субвенциї та по єй виплацованє, сообщене зоз Валади Сербиї.

Догварене же Министерство польопривреди направи предлог вияви о обрабяню жеми, хтори причека формованє новей влади и будзе порихтани за процедури, точнєйши вименки и дополнєня хтори нєобходни.

Власнїки жеми буду мушиц зоз польопривреднїками хтори робя їх жем подписац контракт о закупу, же би злохаснованє було зведзене на минимум.

Брнабич визначела же польопривреднїки и держава на заєднїцким задатку, а то же би ше у найвекшей можлївей мири поєдноставело систему приявйованя за субвенциї з єдного боку, зоз строгу контролу хаснованя тих субвенцийох з другого боку.

Вона визначела же кажди предлог хтори приходзи од польопривреднїкох барз хасновити, як и же таки конструктивни схадзки єднак значни за Владу, кельо и за польопривреднїкох.

Догварене же схадзки у тим формату буду предлужени и у наиходзацим периоду.

На схадзки присуствовала и министерка польопривреди, лєсарства и водопривреди Єлена Танаскович.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ