Була схадзка СО, за члена ОР вибрани Владимир Олеяр

автор Ан. Медєши
458 Опатрене

КУЛА – Штернаста схадзка Скупштини општини (СО), отримана 22. марца, прешла у константней дискусиї одборнїкох опозициї, найчастейше зоз предсидательом локалного парламенту Велибором Милоїчичом, а резултат тому були даскельо гласаня у хторим потупени Дїловнїк. На схадзки, медзи иншим, констатоване и писмене задзекованє Ренати Вуясинович, члена Општинскей ради за пензионерох и социялну политику, та место нєй, зоз тайним гласаньом присутних одборнїкох, зоз векшину гласох за члена Општинскей ради вибрани Владимир Олеяр з Руского Керестура.

Кед слово о дополнєним дньовим шоре, перша точка була Предклад Одлуки о анґажованю екстерней ревизиї консолидованого закончуюцого рахунку буджету Општини Кула за 2023. рок, а друга точка була Предклад Одлуки о преношеню явней власносци Општини Кула до явней власносци Републики Сербиї без надополнєня, за потреби Министерства нукашнїх роботох.

Треца и штварта точка були Предклад Одлуки о оцудзеню будовательней жеми зоз явней власносци Општини Кула и Предклад Одлуки о дополнєню Одлуки о безповратним софинансованю активносцох на инвестицийним отримованю и унапредзованю свойствох будинкох, посупку додзельованя средствох, проценту учасци и условийох под хторима општина Кула участвує у финансованю активносцох отримованя.

Явне подприємство „Завод за вибудов” Кула – у ликвидациї було у фокусу на пиятей точки, та з векшину гласох усвоєни Предклади Одлукох о прилапйованю рочного ликвидацийного и финансийного звиту.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ