ЦЕНОВНЇК ИН МЕМОРИЯМОХ: ЄДНО ПОЛЬО 800 ДИНАРИ, ДВА ПОЛЯ 1.600 ДИНАРИ, ШТИРИ ПОЛЯ 3.200 ДИНАРИ, ПОЛ БОКА 6.400 ДИНАРИ, ЦАЛИ БОК 12.800 ДИНАРИ. ВЕЦЕЙ ИНФОРМАЦИЇ НА 021/6613-697, ЛЄБО НА ИМЕЙЛ АДРЕСУ office@ruskeslovo.com.