Др Ана Римар Симунович на чолє Оддзелєня за русинистику

автор В. Вуячич/И. Сабадош
626 Опатрене

На Оддзелєню за русинистику тераз єст тройо заняти. Як надпомина доц. др Ана Римар Симунович, дараз занятих було вецей, алє було вецей и студентох.

На порядней схадзки Оддзелєня за русинистику Филозофского факултета у Новим Садзе, хтора отримана штварток, 2. новембра, доц. др Ана Римар Симунович єдногласно вибрана за шефа Оддзелєня. Тот вибор занятих на Одзелєню и принєшену одлуку o дзень верификовала Наставно-наукова рада Филозофского факултету Универзитету у Новим Садзе, зоз чим доц. др Ана Римар Симунович урядово менована на чолну функцию Оддзелєня за русинистику.

Ана Римар Симунович на Оддзелєню за русинистику 2014. року дипломовала на Основних студийох руского язика и литератури, а мастеровала 2015. року. Докторовала на Филозофским факултету у априлу того року. На Оддзелєню трима студийни предмети з обласци литератури.

Нови задлуженя и обовязки доц. др Ана Римар Симунович такой превжала и як гвари же ма координовац зоз роботу цалого Оддзелєня же би ше настава одвивала и же би ше ю отримовало так як треба по розпорядку. Тиж єй обовязка и предкладац задлуженя занятих у настави за кажди школски рок, медзитим ту нє було пременки, понеже на Оддзелєню єст тройо заняти, як цо то було и скорей як цо вона превжала тоту длужносц, а вони уж маю кажде свойо обовязки та нєт даяки конкретни пременки.

– Мам и координовац зоз одлуками и вимогами деканату у поради зоз Оддзелєньом. Ґу тому по функциї сом постала член Наставно-науковей ради. За тоти схадзки треба порихтац материял зоз Оддзелєня, як цо то рижни молби, согласносци, вимоги за одход на даєдну конференцию и подобне, тото муши прейсц на схадзки Оддзелєня, а шеф з тим идзе на Наставно-наукову раду. А и член сом колеґиюма занятих на Факултету, алє тота схадзка будзе о два тижнї. Єст вельо администрациї хтору сом по тераз нє мала – приповеда о своїх нових обовязкох доц. др Ана Римар Симунович, перша жена хтора менована за шефа Оддзелєня за русинистику, понеже на тей функциї по тераз були лєм хлопи.

Оддзелєнє за русинистику поряднє участвує у активносцох хтори орґанизує Филозофски факултет як цо то Дзень отворених дзверох, Дзень мацеринских язикох, Дзень европских язикох, рижни промоциї. По словох Римар Симуничовей, нарок ше орґанизує 70-рочнїца Филозофского факултету и треба порихтац одредзени материял зоз хторим будзе участвовац и Русинистика, а праве на шефови порихтац доприношенє оддзелєня  у означовану того ювилею.

На Оддзелєню за русинистику єст тройо заняти – доц. др Ана Римар Симунович, хтора тераз менована за шефа Оддзелєня, проф. др Михайло Фейса и др Александер Мудри, заменїк шефа Оддзелєня.

– Знаме же скорей було вецей професорох на Оддзелєню и треба роздумовац о преширйованю на тим сеґменту. Медзитим було и вецей студентох. Треба роздумовац и о тим чи би требало ище дакого анґажовац. Тераз маме студентох, двойо на першим року, двойо на другим року и мушим повесц же то студенти хтори барз заинтересовани за студиї Русинистики. Було часи кед ше було лєгко уписац на нашо студиї, та вец на першим року було вельо студентох, а познєйше ридко хто и закончел студиї. Тераз то нє так. Тото цо барз важне же ше на факултету бешедує по руски – гвари Римар Симуновичова.

На Оддзелєню роздумую и о популаризованю и промовованю студийох Русинистики нє лєм у Ґимназиї у Руским Керестуре, алє и у других стреднїх школох и стредньошколских, домох дзе ше школую дзеци хтори би ше любели уписац на Русинистику. Тиж єст и нєформални розгварки же би  оддзелєня меншинских язикох Филозофского факултету вєдно правели промоциї у стреднїх школох, цо би можебуц прицагло вецей нових студентох.

По Статуту Филозофского факултета, мандат шефа Оддзелєня тирва три роки, лєбо по нови виборни циклус декана, хтори будзе у октобре 2024. року, кед ше знова будзе и на Оддзелєню за русинистику виберац нового шефа и заменїка шефа Оддзелєня.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ