На Конкурс „Заградков 75. родзени дзень” сцигли 150 роботи

автор М. Зазуляк Гарди
349 Опатрене

НОВИ САД – На Конкурс подобових роботох „Заградков 75. родзени дзень”, хтори закончени 15. новембра, сцигли аж 150 роботи зоз Руского Керестура, Коцура, Нового Саду, Вербасу, Дюрдьова, Ґосподїнцох, Бикич Долу, Кули, Беркасова, Бачинцох и Шиду.

Наградзени буду 24-еро дзеци у вецей катеґорийох. Додзелї ше 5 перши награди, 10 други награди и 2 награди за заєднїцку роботу, а резултати и список шицких дзецох хтори послали роботи на Конкурс буду обявени у децемберским чишлє.

Тиж, у наиходзацим чишлє буду представени першонаградзени дзеци и їх роботи, як и тоти за заєднїцку роботу, а другонаградзени у януарским чишлє.

Винчуєме шицким хтори участвовали!  

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ