На соботу будзе креативна роботня за дзеци

автор Л. Вереш
1k Опатрене

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове на соботу, 8. априла, з початком на 10 годзин будзе отримана креативна роботня за наймладших членох.

На роботнї дзеци буду правиц вельконоцни прикраски. Орґанизаторе креативней роботнї обезпечели потребни материял, як и окрипенє, та поволую шицких заинтересованих же би пришли.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ