На соботу Скупштина Рускей матки

автор м. афич
966 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу, 25. фебруара будзе отримана порядна Рочна скупштина Рускей матки (РМ), у сали Месней заєднїци у улїци Бориса Кидрича 60, з початком на 10 годзин.

На дньовим шоре будзе розпатранє Звиту о роботи РМ и єй орґанох и целох у 2022. року, тиж и Финансийного звиту у тим периодзе. Будзе и догварка о предкладаньох за виробок Плана роботи РМ за 2023. рок, а тиж и розпатранє предкладаня Плана и Програми XVII Шветового конґреса Русинох/Руснацох/Лемкох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ