Наградзени найлєпши студенти

автор Ан. Медєши
262 Опатрене

КУЛА – Найлєпши студенти зоз општини Кула, односно студенти хтори у цеку школованя мали просекову оцену 9 и вецей, и того року здобули право на награди, а контракти им шветочно подзелєл заменїк предсидателя општини Кула Кароль Валка, и руководителька оддзелєня за дружтвени дїялносци Општини, Бояна Девич.

Помоцнїца предсидателя општини, Єлена Павков, медзи иншим визначела же того року седемдзешат осмеро студенти достаню награду, по 72.000 динари, хтори буду виплацени у двох часцох. Општина Кула у буджету видвоєла 6 милиони динари за тоту наменку, цо значи же кажде з нїх достанє по 72.000 динари у двох ратох. Єдна часц будзе виплацена у априлу, а друга у септембру, потолковала Девичова.

Заменїк предсидателя општини Кула уручел контракти и як гварел наздава ше же ше, после законченого школованя, студенти враца до свойого штредку и зоз заєднїцкима моцами зробя добри ствари за општину Кула.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ