Обсяжни дньови шор

автор Д. Барна, фото: www.kula.rs
601 Опатрене

КУЛА – У Кули, стреду 22. марца, отримана 8. схадзка Скупштини општини Кула, котру водзел предсидатель того орґану Велибор Милоїчич. Пред одборнїками бул дньови шор составени зоз 14 точкох.

Перша и точка дньового шора одношела ше на потвердзованє мандату одборнїкох Скупштини општини Кула, та так мандат потвердзени Борисови Тодоровичови зоз одборнїцкей ґрупи „Кулянє и наш город- Зєдинєни за побиду Кули”.

Друга точка дотикала ше Предкладаня Одлуки о виробку вименкох и дополнєня Плана детальней реґулациї општини Кула.

У рамикох трецей точки, на дньовим шоре нашло ше Предкладанє Одлуки о приступаню виробку Локалного плана управяня зоз одпадом на териториї општини Кула за период 2024-2033. рок, док штварта и пията точка нєпостредно вязана за Предкладаня Одлукох о прибавяню до явней власносци, як и о оцудзованю нєрухомосци зоз явней власносци.

Шеста точка дньового шора було Предкладанє Одлуки о способу утвердзованя и означованю улїчкох, площох, валалчикох и других часцох населєних местох и способу означованя обєктох и катастерских парцелох зоз хижнима числами у општини Кула.

У седмей точки нашло ше явне подприємство „Завод за вибудов”, та так зоз векшину гласох усвоєне Предкладанє Одлуки о усвойованю рочного ликвидацийного звиту, як и Предкладанє Одлуки о усвойованю финансийного звиту на дзень 31. децембер 2022. року.

Осма и дзевята точка нєпостредно ше дотикали установох култури.

Дзешата точка осмей схадзки Скупштини було Предкладанє Ришеня о даваню согласносци на вименки и дополнєня Програми дїлованя явних комуналних подприємствох чий снователь Општина Кула за 2023. рок, а у єй рамикох директоре тих подприємствох одвитовали на питаня одборнїкох по тей точки.

Статут Предшколскей установи „Бамби” у Кули бул у нєпостредней вязи зоз єденасту точку, та так усвоєне Предкладанє Ришеня о даваню согласносци на исти.

Дванаста и тринаста точка одношели ше на кадровски ришеня.

Остатня точка дньового шору була резервована за одборнїцки питаня, после чого скупштинске зашеданє заключене.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ