Одлуки о ребалансу принєшени з векшину гласох

автор а. паланчанин
536 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У просторийох КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, вовторок 8. новембра, отримана 29. порядна схадзка Националного совиту. То була и предостатня схадзка Совиту у тим зволаню нашого парламенту. Ище єдна хтора будзе отримана идуцого тижня будзе електронска и то будзе остатня.

Окрем узвичаєних, процедуралних точкох, на Дньовим шоре схадзки було пейц точки. То насампредз, приношенє одлуки о вименки Финансийного плану Националного совиту за 2022. рок, приношенє предкладу одлуки за кандидата за члена Совиту за медзинационални одношеня општини Кула, приношенє одлуки о Звиту ревизиї финансийного дїлованя Националного совиту Руснацох у 2021. року и приношенє одлуки о виборе Ревизийней аґенциї за 2022. рок.

Як мож заключиц зоз звитох фахових службох Националного совиту, вименки у буджету настали пре звекшаня у приходох зоз буджетох Републики Сербиї, АП Войводини. Медзитим, найвекше нєсподзиванє була транша хтору уплацела Скупштина општини Шид, хтора видвоєла средства за купованє пеца за КПД „Дюра Киш”.

У структури трошкох треба спомнуц же ше зявели и дзепоєдни хтори ше по тераз нїґда нє зявйовали. Слово о трошкох закупу линку на Зум платформу прейґ хторей ше отримовало схадзки на далєко.

Кед слово о ставки горива, хтори припада стаємним трошком за цали рок наш парламент потрошел горива у вредносци од 180 000 динари. Трошок у тим виносу, як поведзене на схадзки, настал пре векшу активносц нашого Националного совиту, частейши одходи на схадзки, а тиж так и пре звекшанє цени горива.

На вимогу Скупштини општини Кула на место члена Совиту за медзинационални одношеня меновани Желько Ковач, хтори и по тераз окончовал тоту длужносц. Под час його мандату у тим општинским целу, як надпомнул предсидатель Вивершного одбору, Желько Ковач, були отримани 6 схадзки, од хторих вон зволал два.

У звиту о ревизиї финансийного дїлованя Националного совиту Руснацох за 2021. рок нє було нїяки пригварки, а дїлованє нашого Националного совиту оценєне позитивно. Прето и за идуци период члени Националного совиту Руснацох принєсли Одлуку же би иста аґенция преверйовала исправносц дїлованя Совиту и у наиходзаюцим периодзе.

У цеку идуцог тижня електронски будзе отримана 30. схадзка Националного совиту и то будзе остатня схадзка пиятого зволаня нашого парламенту.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ