Нє прилапене предкладанє о зменьованю предсидателя општини Кула

автор Д. Барна, фото: www. kula. rs
602 Опатрене

КУЛА – Дзевята схадзка Скупштини општини Кула прешла у знаку инициятиви за зменьованє предсидателя општини. После утвердзованя кворуму, мандат потвердзени Миленкови Раїчови, одборнїкови з одборнїцкей лїстини „Александар Вучич – Вєдно можеме шицко”.

Другу точку обгрунтовал предсидатель Скупштини Велибор Милоїчич, котри гварел же 13 одборнїки поднєсли вимогу за зменьованє. Пo словох одборнїкох опозициї, причина за зменьованє як наведли, нєспособносц предсидателя општини же би управял зоз локалну самоуправу и же вон узурпатор политичного и медийного простору. Тиж визначели же ресурси општини Кула подредзени политичней опциї котрей предсидатель општини припада.

Розправа о трецей, штвартей и пиятей точки дотикала ше нєрухомосци у явней власносци. Главна пригварка опозициї була же пренїзка цена нєрухомосцох у власнїцтве локалней самоуправи, а то под час кед цени нєрухомосцох вшадзи иду на горе, док предсидатель општини визначел же тарґовище одредзує цени нєрухомосцох.

После вецейгодзинового обсяжного розправяня, прешло ше на одлучованє зоз тайним гласаньом, дзе з векшину зоз 23. гласами, предкладанє о зменьованю предсидателя општини нє прилапене.

Дискусия прешла у мирним тону, з винїмком даскельо вигварених опомнуцох одборнїком опозициї пре докричованє зоз лавкох.

После усвойованя шицких точкох, скупштинске зашеданє заключене.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ