Олї Русковски медийска награда

автор в. вуячич
1.9k Опатрене

БЕОҐРАД – Наша колеґиня и новинарка Оля Русковски достала Медийску награду на конкурсу „Унапредзенє положеня женох и дзивчатох у руралних стредкох”.

Медийски награди, два специялни и шейсц у двох катеґорийох (друковани медиї/портали и ТВ/радио) за тексти и прилоги на тему унапредзованє положеня женох и дзивчатох у руралних обласцох буду додзелєни на Конференциї „Попатрунок до будучносци” хтору орґанизує Поверенїк за защиту равноправносци на пияток 14. октобра у Чачку.

Конференцию „Попатрунок до будучносци” ше отримує з нагоди Медзинародного дня женох на валалє, хтори ше означує 15. октобра, и часц є проєкту „Унапредзованя положеня женох и дзивчатох у руралних обласцох”, а реализує ше з потримовку Аґенциї Зєдинєних нацийох за родну ровноправносц и змоцньованє женох у Сербиї (UN Women) и Норвежскей амбасади у Беоґрадзе.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ