Представени Правилнїк о роботи Подручних канцеларийох

автор Вл. Дїтко
546 Опатрене

ШИД – У Руским доме штварток, 26. октобра отримана схадзка чолних особох Националного совиту Руснацох зоз представнїками Подручних канцеларийох НС зоз Шиду и Бачинцох (пре обєктивни причини нє бул представнїк Бикичу).

Тема схадзки була представянє нового Правилнїка о роботи Подручних канцеларийох НС по наших местох, а представели го предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац, предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач, секретарка Таня Арва Планчак и Снежана Сабо Йолич зоз НС.

Домашнї поинформовани о значеню спомнутих канцеларийох за пестованє култури, просвити, язика и информованя у локалних заєднїцох, а тиж и о финансованю хторе по новим будзе 40 одсто фиксне шицким канцеларийом, а 60 одсто будзе завишиц од достатих бодох односно активносцох и участвованьох на манифестацийох з календара манифестацийох од националного значеня.

У щирей розгварки и комуникациї пояшнєни одредзени нєясносци, а домашнї поинформовали о своїх активносоцох и проблемох з хторима ше зочую.

Скорей схадзки у Шидзе, руководзаци Национлного совиту Руснацох нащивели Подручну канцеларию у Сримскей Митровици и з представнїками Руснацох у тим городзе у Театре „Добрица Милутинович“ бешедовали на актуални теми.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ