Школяре правели пироги и ґомбовци

490 Опатрене

ШИД – У Руским доме вчера, 11. фебруара отримана роботня за школярох хтори уча руски язик з елементами националней култури як виборни предмет, а на роботнї ше правело традицийни руски специялитети пироги и ґомбовци.

Роботня витворена у сотруднїцтве зоз Здруженьом женох „Маря”, та як ше прави пироги и ґомбовци указали Ясминка Димитриєвич, Нада Кечкеш и Андєлка Античевич, а помагала и наставнїца Наташа Еделиснки Миколка з технїчну потримовку Вери Трифунович.

Пироги и ґомбовци рихтали и школяре, а на концу ше шицки вєдно почасцели.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ