Швидко прешли 100 роки (IV)

автор Ол. Папуґа
1.9k Опатрене

Воспитна робота з дзецми у новим обєкту на Вельким шоре (нєшка Маршала Тита 77) почала у октобру 1972. року. Од теди ше овода вола Дзецинска заградка „Бамбиˮ, а по нєшка є на тим истим месце. Пре мало простору, у януару 2001. року почала вибудов нового обєкту, у предлуженю старого, за цалодньове пребуванє на коло 400 квадратох за коло 200 дзеци.

Робота у новим сучасним обєкту принєсла вельо доброго и дзецом и виховательком. У януару 1980. року до пензиї пошла тета Каролина Драґа Гарди, а заменєла ю Михалїна (Дорокази) Орос. Концом того истого року пензионована и вихователька Маґдалена Колєсар, а єй ґрупу 1. януара 1981. року превжала вихователька Мелания (Дротар) Семан. На вельке жаданє жительох валалу, 1. децембра 1983. року у „Бамбиюˮ уведзене цалодньове пребуванє дзецох – обданїще за дзеци од 3 до 7 рокох (дзеци учела вихователька Мелания Семан) и яшелька за дзеци од 1 до 3 рокох зоз хторима робела медицинска шестра Олена (Сабадош) Рац и сотруднїца Мария (Рац) Пеїн. Тоти ґрупи наймладших дзецох нє ходзели до нового обєкту, алє були у старим будинку амбуланти, тиж на Вельким шоре. Кухарка була Ксения (Бодваньски) Хрин.

Цалодньове пребуванє дзецох у „Бамбиюˮ почало 1. децембра 1983. року

ЯШЕЛЬКА ДЗЕ И ОВОДА

До  главного обєкту яшелька преселєни початком школского 1985/  1986. року. Простору було барз мало, та шицки дзеци були вєдно у истей роботней хижи, з дзецми робела Мария Пеїн, а помагала єй медицинска шестра Ксения Пиварев з Кули. Тот исти рок почало адаптованє просторийох за яшелька, а готови були 20. октобра 1987. року на Дзень ошлєбодзеня валалу. За сотруднїка прията вихователька Емилия (Гудак) Костич, бо почина робиц и треце оддзелєнє полудньового пребуваня – стаємна пополадньова змена зоз виховательку Меланию  (Няради) Орос, хтора пошвидко пошла робиц до Кули, а Наталия (Ускокович) Чижмар почала робиц як помоцна роботнїца. Вихователька Славка Чижмар пришла на замену 1988. року, а Мария (Медєши) Сабадош як сотруднїк.

Пре вельо дзеци и нєдостаток простору, у школским 1990/1991. року два оддзелєня полудньового пребуваня преселєни до будинку Пошти на Маршала Тита, а там були до 1992. року, алє 1995/1996. року два оддзелєня полудньового пребуваня преселєни до школского будинку „Замокˮ, бо формована ище єдна ґрупа цалодньового пребуваня дзе була вихователька Мария Сабадош, a за сотруднїка прията Ксения (Папуґа) Вучкович. Кухарка Михалїна Орос одходзи до пензиї, а на єй место прията Мария (Кишондер) Русковски. Того 1996. року по першираз орґанизовани „Бамби-фестˮ,  а почина робиц и вихователька Оленка (Мученски) Русковски и Блаженка (Сопка) Мецек. Школского 1996/1997. року вихователька Наталия Колєсар одходзи до пензиї, а на єй место пришла Мария Сабадош, на место кухарки Михалїни Орос прията Мария Русковски,  помоцна кухарка Єлена (Орос) Новта, а за сотруднїка прията Андреа (Колєсар) Чернок. У медзичаше у оводи робели и Тамара (Пащан) Паланчаї, Таня Виславски, Мария (Гербут) Винаї, Любица Лендєр, Цецилия Мудри, Мария (Джуджар) Дюрчиянски, пораячки Наталия Чижмар и Мария Русковски, кухарка Тереза (Надь) Ерделї, виховательки Наташа (Дудаш) Настасич, Даниєла (Семан) Сопка и Ясмина Рац. Даєдни спомнути виховательки, медицински шестри, кухарки и пораячки робя и нєшка.

Кажда ґенерация оводарцох ма пано

РИШЕНИ НЄДОСТАТОК ПРОСТОРУ

У януару 2001. року почина вибудов нового обєкту у предлуженю старого за цалодньове пребуванє на коло 400 квадратох за коло 200 дзеци. До конца школского року ше поробело по кров, поробена струя, омалтероване, а порихтане було шицко и за уводзенє централного зогриваня. З нагоди Дзецинского тижня, 3. октобра 2001. року отворени нови будинок за цалодньове пребуванє хтори коштал 9 милиони динари, а найвекшу часц дала Европска уния. До децембра того року на месце дзе була шопа направена єдальня и котловнїца. Так керестурска овода пред свой 100. родзени дзень конєчно достала адекватни условия за роботу по сучасних стандардох

ДЗЕВЕЦ ВОСПИТНИ ҐРУПИ НА ЗЛАТНИ ЮВИЛЕЙ

Школского 2001/2002. року у оводи було дзевец воспитни ґрупи – три ґрупи у яшелькох (28 дзеци), три ґупи у обданїщу (74 дзеци), три полудньово ґрупи – овода (78 дзеци). Заняти були 20 особи.

Предшколске вихованє при Руснацох почало 10. новембра 1902. року, та на 100-рочнїцу, того истого датума 2002. року у керестурскей Предшколскей установи „Бамбиˮ  була преслава точо значного датума хторе зоз виховательками орґанизовало Дружтво за руски язик, литератуту и културу. Новини „Руске словоˮ писали же ювилей скромно означени, зоз спозореньом же зме нєдосц свидоми же кельо єден вик пестованя тей дїялносци зохабел шлїди и же є правдиви фундамент на хтори ше у вертикали руского образованя вше може операц и далєй го унапредзовац. Шлїдуюци нови дзешецрочнїци скоро же анї нє були преславяни у ПУ „Бамбиˮ .

(Предлужи ше)

Чуваре рускосци и нашей традициї – оводово „свадзби” завше останю запаметани

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ