Вименєни Финансийни план Националного совиту

автор M. Aфич
574 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – На 18. схадзки Националного совиту Руснацох котра вчера вечар отримана у Доме култури, принєшена одлука з котру вименени Финансийни план НС за тот 2023. рок. Прилапени и правилнїк о подручних канцеларийох НС.

По обсяжним дньовим шоре на схадзки, котру водзел предсидатель НС Йоаким Рац, и перше винєсол звит о активносцох медзи двома схадзками, котрих од марца було коло 60, а на нїх участвовали предсидателє Совиту, Вивершного одбору, Одборох, секретар НС.

Одлука о веменкох Финансийного плану принєшена єдногласно, а як познате од скорей, ребаланс оможлївени дзекуюци звекшаню средством, у суми вєдно дацо вецей як 2 милиони динари, котри и наш НС достал з републичного и покраїнского уровня.

Найвекша часц пенєжу будзе унапрямена на Одбор за образованє т.є. означованє важних рочнїцох, 270-рочнїци образованя по руски, 120 рокох предшколского образованя и 100 рокох Ґраматики. О тей подїї котра будзе 18. новембра, членох Совиту поинформовала предсидателька Одбору Олена Папуґа

Єдна з важних одлукох на вечаршей схадзки НС була и же принєшени Правилнїк о подручних канцеларийох, з котрим буду ясно реґуловани шицки важни сеґменти, од їх снованя, функционованя и финансованя. Ключна новосц у одношеню на потерашнє финансованє єдноставно поведзено, хто кельо будзе активни тельо и средства достанє од НС. То ше будзе утвердзовац з бодованьом, з тим же фиксну суму, 40 одсто од наменєних средствох достанє кажда подручна канцелария.

На вечаршей схадзки НС принєшени и одлуки о Звиту ревизиї финансийного дїлованя НС Руснацох у 2022. року и о виборе Ревизиї за 2023. рок.

Тиж так потвердзени и 13 одлуки Вивершного одбору у обласци проєктох по Явних конкурсох на рижних уровньох, менована нова членїца Роботного цела за науку – др Ана Римар Симунович.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ