СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Прешол жалосни рок як занавше пошли до вичносци мили родичи и баба и дїдо

МАРИЯ ПАШО

(1937–2021)

ВЛАДИСЛАВ ПАШО

(1933–2021)


з Руского Керестура

Зоз любову и почитованьом будзеце у наших шерцох. Дзивка Геленка зоз супругом Славком и сином Алексейом
Спочивайце у мире Божим!
(Опатрене 4 раз, нєшка 1)