Активносци Одбору за образованє

автор В. Вуячич, фото Ол. Папуґа
388 Опатрене

НОВИ САД – У Центру за нїзкотиражни учебнїки, стреду, 20. септембра предсидательку Одбору за образованє Националного совиту Олену Папуґа и професорку руского язика хтора преподава руски язик як виборни предмет у новосадских школох и членїцу Одбору за образованє Ана-Марию Рац прияли директорка Центру Романца Йованович и редакторка за учебнїки по руски Гелена Папуґа Мелентиєвич.

Од предсидательки Одбору за образованє Олени Папуґа дознаваме же нащива Центру була же би ше побешедовало о видаваню учебнїкох на руским язику. Найвецей бешеди було о авторских учебнїкох за 1, 2, 3. и 4. класу виборней настави руского язика чийо авторки Оля Яковлєв и Ана-Мария Рац.

Тих дньох тоти учебнїки Центер за нїзкотиражни учебнїки пошлє до Националного совиту на думанє. После того шлїдзи глєданє думаня од Покраїнского секретарияту за образованє, Педаґоґийного заводу Войводини и аж вец учебнїки мож друковац.

Папуґова гвари же процедура длугока, очежує видаванє, а школяром учебнїки потребни. Така процедура чека пошвидко и учебнїки за 3. и 4. класу хтори исти авторки Оля Яковлєв и Ана-Мария Рац уж написали, а тераз пишу учебнїки за 5.и 6. и за 7. и 8. класу, хтори виду по два вєдно.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ