Цени бостану у Керестуре

автор Ол. Живкович
856 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Керестуре ґереґи мож купиц на трох местох, и як на кажим месце написане то Сречково, Папуґово и Джуджарово ґереґи.

Правда, ґереґи мож купиц на трох местох у валалє, а цена им подєднака: ґереґи ше предава за 40 и 45 динари за килу, а динї по цени од 80 дин/кґ. Ґереґи без маґочкох ше предава по цени од 60 дин/кґ.

Власнїки реґистрованих польопривредних ґаздовствох попри ґереґох  и диньох понукаю на предай и други свойо продукти: сладку кукурицу по 40 динари за фалат, парадичи од 100-120 дин/кґ, кромплї по 120, а цибулю 110 дин/кґ.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ