Фотоґрафиї як потримовка и солидарносц зоз українским народом

717 Опатрене

НОВИ САД – З нагоди означованя рочнїци од початку войни у України у просторийох Младежского културного центру ОПЕНС (Булевар деспота Стефана 5, Лиман III), всоботу, 4. марца отворена вистава фотоґрафийох „Рок нєзламаносци”. З тей нагоди виложени коло пейдзешат фотоґрафиї хтори визуелно документую страхоти през яки прешол українски народ у войни зоз Русию.

Виставу отворел амбасадор України у Републики Сербиї Володимир Толкач хтори з тей нагоди гварел же вистава заєднїцка робота визначуюци слово „заєднїцки” прето же вона плод зєдинєня през траґедию українского народу.

Пан Дирк Лоренц, шеф секциї делеґациї Европскей униї у Сербиї, з тей нагоди надпомнул же вистава нагода же би ше указало сочувствиє, солидарносц и потримовку України и Українцом и же би ше оддало почесц шицким хтори страцели животи у тей войни.

У пригодней програми хтору з тей нагоди виведзена предсидатель Националного совиту Українскей националней меншини Филип Пронек у провадзеню Ивана Лещешена на кобзи одрецитовал два писнї – Еуґена Кулеби „Слава Народу” и славного Тараса Шевченка. Потим отверанє вистави окреме прикрашел Иван Лещешен хтори одшпивал два Українски народни шпиванки.

Орґанизаторе вистави Амбасада України у Сербиї и Делеґация Европскей униї у Сербиї.

Вистава „Рок нєзламаносци” отворена до 10. марца.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ