Хвиля уплївовала и на слунeчнїк

автор Л. Вереш
270 Опатрене

Тлачидба слунeчнїку того року почала скорей як звичайно, алє ище вше вчас повесц кельо ше того року достанє тей олєярки.

Бизовно же урожай того року будзе вельо менши як прешлей жатви, алє заш лєм слунечнїкового зарна будзе досц за домашнї потреби, понеже по податкох Министерства за польопривреду, лєсарство и водопривреду вяри пошате коло двасто пейдзешат тисячи гектари слунeчнїку.

Перши одкоси указую же урожай будзе преполовени и то польопривреднїкох найвецей и бриґує. Цена нїзка, а помали ше треба рихтац за єшеньску шатву.

Мирослав Канюх, польопривреднїк з Дюрдьова уж осем роки садзи слунeчнїк. Того року ма дзешец ланци слунeчнїку файти МАС 88.

  ПРОСЕКОВО ЗРОДЗЕЛО 1,3 ТОНИ

Мирослав Канюх

–  У добрих рокох слунечнїк просеково зродзи од два по два и пол тони по ланцу. Свидоми зме того же уж други рок зашором барз вельки суши, лєта цепли без паданьох и то барз уплївує и на сам урожай зашатих културох. Гоч слунечнїк може витримац високи температури и климу без паданьох, заш лєм и на ньго суша охабела свой шлїд, алє у поровнаню зоз житом, сою и кукурицу, слунeчнїк найлєпше зродзел. Зоз тлачидбу зме почали прешлого тижня, мали зме тону и тристо кили по ланцу – приповеда Мирослав.

У Дюрдьове ше слунeчнїк почало тлачиц пред двома тижнями. То скоро три тижнї скорей од предвидзеного термину. Даєдни польопривреднїки заш лєм го нє буду тлачиц. На полю слика цалком цифрована. Даєдни слунeчнїки узрети и порихтани за тлачидбу, а даєдни желєни.

КЕД БИ ЦЕНА СЛУНEЧНЇКУ БУЛА ГОЛЄМ ЯК ЦЕНА СОЇ

Аконтна цена меркантилного слунечнїкового зарна шейдзешат динари по кили, алє ше у валалє бешедує же будзе седемдзешат три динари по кили. Польопривреднїки буду у вельким минусу кед наисце будзе цена од шейдзешат по седемдзешат динари. На даєдних польох урожай ше руша од осемсто по дзевецсто кили по ланцу и польопривреднїки достаню барз мало у одношеню на тото кельо пенєжу уложене до продукциї. Праве пре тото би кила слунeчнїку требала буц голєм як цена сої.

– У поровнаню зоз прешлим роком цена векша. Прешлого року одкупна цена на початку жатви була пейдзешат пейц динари, а на концу шейдзешат. Теди то була добра цена, понеже шатва була досц туньша як того року. Шицок репроматериял подрагшел од двацец по трицец одсто, штучни гной у поровнаню зоз прешлим роком бул драгши и до тристо одсто, а и нашенє подрагшело – гварел наш собешеднїк

ПРОДУКОВАТЕЛЬОМ СЛУНЕЧНЇКУ OД ДЕРЖАВИ 7,8 ДИНАРИ

 Влада Републики Сербиї 25. авґуста принєсла Уредбу о Програми финансийней потримовки польопривредним продуковательом слунечнїку роду 2022. По тей програми, хтору реализує Министерство польопривреди, лєсарства и водопривреди прейґ Управи за аґрарни плаценя, право на помоц маю правни особи, поднїмателє и физични особи – ношителє фамелийного польопривредного ґаздовства хтори випродуковали слунечнїк у 2022. року.

Финансийна помоц будзе 7,8 динари по килоґраму придатого слунечнїку правней особи або поднїметельови, хтори ше занїма з прерабяньом, маґазинованьом або вивозом слунечнїку, найвецей за 200 тони.

Право на тоту помоц витворює ше з подношеньом вимоги, у согласносци з Явну поволанку хтору розписує Управа за аґрарни плаценя.     

   М. Т.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ