Подписани контракти за суфинансованє глашнїкох на язикох националних меншинох

автор В. Вуячич
262 Опатрене

НОВИ САД – Нєшка у Покраїнскей влади, покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Драґана Милошевич уручела контракти за суфинансованє глашнїкох на язикох националних меншинох – националних заєднїцох представнїком глашнїкох чийо снователє национални совити з териториї АП Войводини.

У Покраїнскей влади уручени контракти за 22 глашнїки зоз дзевец видавательних хижох, а додзелєне 490 милиони динари.

Покраїнски секретар Драґана Милошевич з тей нагоди гварела же информованє на язикох националних меншинох єдно з найзначнєйших приоритетох Покраїнскей влади. Вона ище подзековала на пожервовней роботи, на шлєбоди виражованя на мацеринским язику, на правдивим и обєктивним информованю.

Спред НВУ „Руске слово” контракт о суфинансованю подписал директор Установи Борис Варґа.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ