Кукурица на берзи драгша за од 3,83 одсто

автор М. Тамаш
170 Опатрене

НОВИ САД – На робно-берзанским тарґовищу у предходним тижню зазначени рост ценох скоро шицких примарних польопривредних продуктох, сообщене зоз Продуктней берзи Нови Сад. Предате 3.699 тони роби, а вкупна вредносц обтоку виношела 77.984.540 динари.

Поглєдованє кукурици було векше од понуканя, кукурица у вкупним обтоку участвовала зоз 75%, а предавала ше од 15,80 пo 16,50 дин/кґ без ПДВ-а у зависносци од анализи на афлатоксин. Пондерована цена була 16,20 дин/кґ без ПДВ-a (17,82 дин/кґ з ПДВ-ом), цо у одношеню на тидзень скорей рост цени од 3,83%.

Понуканє жита було векше як поглєдованє, а предавало ше од 18,20 пo 19,00 дин/кґ без ПДВ-a, у зависносци од квалитету. Пондерована цена була 18,24 дин/кґ без ПДВ-a (20,06 дин/кґ з ПДВ-oм). Цена жита у одношеню на предходни тидзень була векша за 0,65%. Жито заберало 15% од вкупного обтоку.

И при сої зазначени рост цени. Берзански контракти заключовани од 51 пo 52 дин/кґ без ПДВ-a з обарховйованьом квалитета. Пондерована цена була 51,25 дин/кґ без ПДВ-a (56,38 дин/кґ з ПДВ-oм), цо у одношеню на прешли тидзень рост цени од  2,5%.

Кед слово о минералних гнойох, заключени єден берзански контракт за АN, русийски, у пакованю 600/1, по цени од 39,96 дин/кґ без ПДВ-a (340 €/т без ПДВ-a). Предавани и слунечнїков макух зоз 33% протеини по цени од 27,50 дин/кґ без ПДВ-a, як и сойов макух зоз 44% протеини по цени од 56,30 дин/кґ без ПДВ-a.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ