Математику розумиц на шицких язикох

автор м. зазуляк гарди
1.2k Опатрене

Даниел Колесар зоз Киченеру зоз Канади одмалючка добре баратал з числами, та лоґичне було же себе вибере и таку професию. Тераз є дипломовани математичар и роби як диґитални маркетинґ аналитичар, а барз го прицагує и здравство, спорт и кинезиолоґия, та ше у остатнїм чаше усовершує и у тих обласцох

Зоз Руского Керестура до Канади Даниел ше преселєл 2008. року, кед мал 14 роки и праве закончовал основну школу. Перше жил у Норт Бетлфорду, а тераз є уж роками у Киченеру.

– Селєли зме ше до Канади пол рока пред мою матуру, та мушим припознац же ми то бул досц чежки период, алє добре, було то давно. У Норт Бетлфорду зме жили три роки, там сом ходзел до осмей класи, потим и до штреднєй школи, а вец зме ше преселєли до Киченеру. Можебуц ми було дакус чежше у першей класи штреднєй школи, алє сом теди аж и зоз слабшим знаньом язика бул вельо лєпши школяр як даєдни Канадянє. У математики сом бул барз успишни одпочатку, алє ю мож розумиц гоч на хторим язику. На факултет сом ходзел до Вотерлуу, месту хторе злучене зоз Киченером. Вибрал сом математику, напрям финансийни аналитичар, а под час штиророчних студийох сом уж робел як аналитичар податкох. То потребне у каждей индустриї, бо гоч цо робиме на компютеру, мобилним телефону, податки вше ту, кажди наш клик єден податок, на основи чого мож зложиц приповедку. Жил сом и у Торонту, шицко вєдно коло пейц роки, дзе сом пременєл даскельо роботи – приповеда нам Даниел.

ДИҐИТАЛНИ МАРКЕТИНҐ АНАЛИТИЧАР

Як гвари наш собешеднїк, числа го интересовали одмалючка, а знал раховац на тисячи ище у оводи.

– Любел сом бавиц и карти, ямб и подобне. Медзитим, аж кед сом почал ходзиц на факултет, похопел сом же тота обласц, най так повем, дакус суха и же то дакус вельо математики. Думал сом же сом направел погришни вибор, почало ме интересовац здравство, фитнес, кинезиолоґия. Медзитим, тераз нє патрим на тото так. Факултет ми оможлївел интересантни роботи и искуства. Док нє пробуєш, вше це будзе цикавиц чи ши то требал поробиц. На мою кариєру патрим так же будзем робиц тото покля ми нє допиє и док ше чувствуєм у тим добре, а после лєгко виберем дацо инше кед будзе требац – дума Даниел и додава же ше слабо вяже за гоч цо, цо и предносц, и нєдостаток. З роками пременєл вецей роботи, а тераз є на позициї диґиталного маркетинґ аналитичара.

– Понеже у Канади робя и штредньошколци и студенти, и я робел перше у кафетериї, у сербским ресторану за свадзби, потим як аналитичар податкох у телефонскей компаниї, у пензийним фонду, банки, онлайн дутяну за поживово артикли, у компаниї за доручованє, а од априла того року сом у обласци осиґураня, дзе робим як диґитални маркетинґ аналитичар. Кед промовую свойо продукти, вони одкупюю место и час од дружтвених мрежох и рижних сайтох, и одлуча кельо сцу за тото плациц. Потим я патрим, анализуєм податки, ефикасносц, чи вельо людзе опатрали, односно як ше враца тото цо уложели. Два днї ходзим на роботу, други днї робим з дому. Накадзи закончим роботу, гашим лаптоп и робим на себе – толкує вон.

ТЕНИСКИ ИНСТРУКТОР И ФИТНЕС ТРЕНЕР

Даниел люби буц физично активни, та ше опробовал у велїх спортох и файтох рекреациї. Однєдавна є и сертификовани тениски инструктор и фитнес тренер.

– У шлєбодним чаше зберам знанє и дипломи, та док ми допиє шедзиц за компютером, годзен сом ше унапрямиц на дацо друге. Тенис сом почал бавиц досц позно, на 15 роки, аж кед зме ше преселєли до Канади. У Киченеру сом мал и лекциї, та ше ми удало з першого войсц до тиму на универзитету, дзе сом тренирал и бавел з добрима бавячами. Патрел сом и на Ют’юбу, читал кнїжки о тим як злучиц менталну и физичну моц, цо важне у тенису. Посцигнул сом єден вельки успих, нєсподзивал сом и самого себе. То було кед сом вошол до єдного клубу у Торонту, дзе сом бул найлєпши хлопски бавяч на турниру. Мам положени перши ступень за инструктора, алє сом ище нє робел у тей сфери. Тиж сом положел и за фитнес тренера. У остатнїм чаше ше найбаржей фокусуєм на тото же бим бул активни и здрави. Плївам, робим йоґу, вежбам фитнес, бежим, ходзим до природи, пендрам ше по горох… Углавним, шицко балансуєм. Любим повесц же сом досц способни у велїх стварох, алє сом нї у чим окреме нє даяки експерт. Нє давам шицку енерґию на єдно место, алє ю розподзелюєм вшадзи и вец ми наисце лєгко розпочац дацо нове – визначує Даниел, а на питанє яки му плани у будучносци, гвари же є нє тип особи хтори планує, нє бої ше од пременкох, та хто зна, можебуц раз будзе у цалком другей професиї, на цалком другим концу швета, о чим лєм ище будземе писац.

Авдио кнїжки и подкасти идеалне дружтво

Попри спортских активносцох, Даниела вше интересовали и дружтвени бависка, а тераз ше опущує и зоз слуханьом кнїжкох и подкастох.

– Щиро, нє мам мира шеднуц читац кнїжку, а и читам помали, та их вец волїм слухац, як и подкасти. То углавним робим док гонїм авто, пораїм, варим… Можем повесц же ми то як даяке идеалне дружтво, бо себе сам виберам цо и о чим сцем слухац – гвари вон.

Пошвидко нащиви Сербию

Даниелова мац зоз Керестура, оцец зоз Коцура, а Даниел тоти валали остатнїраз нащивел пред трома роками.

– Спочатку сом ходзел частейше, тераз ридше. Бул сом пейц раз одкеди зме ше преселєли. Плануєм присц у новембру. Нє можем повесц же мам дацо цо ми так барз хиби же о тим роздумуєм, алє вшелїяк же то мойо дружтво у Керестуре, хторе було барз зложне кед сом одходзел, а таки остали по нєшка. Розуми ше, и родзиново. Ту дзе жиєм єст досц Руснацох и гоч хтори Руснак придзе до Канади, ма го хто дочекац. Можем повесц же нас людзе ту любя, добре зме воспитани, лєгко ше уклопиме, зохабяме добри упечаток, якуш цеплоту и госцопримство – визначує Даниел.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ