На стретнуцох у Каритасу молитва за погинутих у Беоґраду

автор Ол. Живкович
222 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – На штвартковим стретнуцу за старших и пиятковим стретнуцу за дзеци волонтере Каритасу и учашнїки, ше помодлєли за пострадалих у ОШ „Владислав Рибникарˮ у Беоґраду и їх фамелиї.

Штварткове друженє старших през молитву и роздумованє о пострадалих указана застараносц за будучносц младих. После того орґанизовани и Молебен котри бул источасно и смутни и святочни. Старши ше помодлєли за души покойних, пострадлих и їх фамелиї.

Тиж так, и на пиятковим стретнуцу за дзеци орґанизоване пригодне збуванє на котрим ше дзеци зоз щиру молитву помодлєли за пострадалих. Запалїц швичку и прежегнац ше бул способ на котри ше дзеци помодлєли за тих котри пострадали.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ