Найвецей ше предавало кукурицу и жито

автор М. Тамаш
406 Опатрене

НОВИ САД – На Продуктней берзи Нови Сад у прешлим тижню зазначене пороснуце ценох кукурици и сої, алє и зменшанє цени жита. Вкупни обсяг тарґовини бул 2.365 тони роби, чия финансийна вредносц була 56.781.550 динари, за 22,36% менєй як тидзень пред тим, сообщене зоз Продуктней берзи Нови Сад.

Найвецей ше предавало кукурицу, а вец и жито. Учасц кукурици у вкупним обсягу обтоку була 46%. Окреме було вельке поглєдованє кукурици на паритету ЦПТ лука зоз випоручованьом у децембру. Купци були углавним вивознїки, тарґовци и домашнї прерабяче.

Кукурицу ше предавало по цени од 16 пo 16,50 дин/кґ без ПДВ. Пондерована цена була 16,34 дин/кґ без ПДВ (17,98 дин/кґ з ПДВ), цо у одношеню на предходни тидзень пороснуце цени од 2,11%.

Тарґовело ше и з кукурицу по паритету ЦПТ купец по цени од 17,20 дин/кґ без ПДВ, як и з кукурицу урожаю 2022. року на паритету ЦПТ купец по цени од 17 дин/кґ без ПДВ.

Жито у вкупним обсягу обтоку участвовало зоз 42% и предавало шe на єдинственим ценовним уровню од 19,20 дин/кґ без ПДВ (21,12 дин/кґ з ПДВ), цо источашнє представя и пондер цену. У одношеню на тидзень скорей, очиглядне зменшанє цени за 1,29%. Заключени и берзански контракти за жито з примишками до 5% по цени од 20,30 дин/кґ без ПДВ.

Тарґовище сої прешлого тижня було мирне, тарґовело ше аж концом тижня и то по цени од 50,70 пo 51 дин/кґ без ПДВ, з обрахованим квалитетом. Пондерована цена була 50,76 дин/кґ без ПДВ (55,84 дин/кґ з ПДВ) и зазначене роснуце цени од 2,68%.

Од другей роби тарґовело ше ище з минералним гнойом у формулациї

НПК (NPK) 16:16:16 у пакованю 25/1 по цени од 54,66 дин/кґ без ПДВ. У понуканю бул и МАП (MAP) 12:52 у менших количествох по цени од 84,15 дин/кґ без ПДВ.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ