Огньогасцом потребни донациї за оправку моторa на камиону

автор Ан. Медєши
222 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Добродзечне огньогасне дружтво Руски Керестур нєдавно порушало акцию збераня пенєжу за ґенералну оправку мотора на їх найновшим камиону, хтори купени пред пейцома роками.

Потераз зоз донацийох поєдинцох и спонзорох з валалу назберане коло 100.000 динари, а за комплетни ремонт мотору потребне назберац 576.000 динари.

Кажде хто жада донирац пенєж за оправку мотору затераз то може зробиц так же пенєж уплаци на число жиро рахунку: 340-0000011011505-26, а о ище даєдних можлївих способох уплацованя, односно збераня, пенєжу явносц будзе благочасово обвисцена.

Покля ше нє оправи мотор, як потолковали зоз Дружтва, огньогасци буду хасновац лєм єден подполно исправни камион, та на тот завод апелую же би ше цо вецей валалчаньох уключелo до акциї, же би за нєпредвидзени интервенциї огньогасци були цо скорей адекватно порихтани.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ