Отримана схадзка за младих поднїмательох

автор Ан. Медєши, фото: Вл. Емейди
395 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Члени Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох, у своїм Майсторским доме, того викенду отримали схадзку же би будуцих, младих членох упознали зоз роботу и активносцами Здруженя, як и з информациями хтори важни за їх роботу. Ґу тому, на схадзки було бешеди и о предкладох о способох означованя ювилейних 190 рокох од снованя Здруженя.

Присутних привитал предсидатель Здруженя Владимир Емейди, хтори визначел же ище на Рочней скупштини ремеселнїкох спомнуте же єден од важнєйших цильох у тим року будзе подмладзованє Здруженя зоз новим членством.

Тото цо младих найвецей интересує, як визначел Емейди, то хтори шицко можлївосци исную за поднїмательох. На схадзки найвецей бешедоване и о тим же хтори змисти би требало орґанизовац за младих, чи би то були едукациї у вязи зоз законскима предписанями, преподаваня чи презентациї о финансийней помоци за поднїмательох на општинским, покраїнским або републичним уровню.

На концу порадзене же ше частейше будзе отримовац таки схадзки, пре черанє информацийох и искуствох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ