Подзелєни новорочни пакецики наймладшим

автор Вл. Дїтко, фото sid.rs
1.2k Опатрене

ШИД – У Спортским центре (внєдзелю предвечаром) отримана шветочносц з нагоди дзелєня новорочних пакецикох дзецом хтори обезпечела Општина Шид.

З тей нагоди подзелєнe вецей од 2.800 пакецики дзецом народзеним у тим року та по штварту класу основней школи, а окрем Дїда Мраза за добре розположенє дзецох ше остарали и такволани Циркус аниматоре.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ