Пре оправянє драги заварти транспорт

автор Ол. Папуґа
198 Опатрене

ШИД/ОДЖАК – У општини Шид 12. септембра почало реконструованє драги Шид‒Кузмин, на державней драги IIА, число 120. У наиходзацих мешацох ше будзе робиц у трох фазох, а перша фаза то оправянє драги медзи Ґибарцом, та по виход з Бачинцох, хтора длугока 11 километри.

Тота транспортна драга найзагроженша у шидскей општини. Средства за тоту намену дало ЯП „Драги Сербиї”. Потреба же би ше преляло драгу була велька, бо 30 роки нїч на нєй нє робене. Транспорт очежани, на тей часци у Ґибарцу дзе ше тераз роби, транспортна сиґнализация спозорює на унапрямованє на єдну пантлїку, та ше досц чека.

Министерство будовательства, транспорту и инфраструктури помогло општини Оджак же би ше на єй териториї реконстуовали часци державней драги хтори преходза през населєни места. Роботи закончени у Сербским Милетичу и у Раткове, тиж так и центер и Зомборска улїца у Оджаку.

Од 12. септембра, та по 6. октобер по 17 годзин пре оправянє драги Лалить‒Оджак цалком заварти транспорт на тей часци. Алтернативни напрями Оджак‒Ратково, Ратково‒Деспотово, Деспотово‒Кула. Превозки хтори иду зоз Оджаку до Руского Керестура, чи до Кули можу хасновац драгу Оджак‒Ратково‒Деспотово‒Савине Село, або Оджак‒Бачки Ґрачац‒Крущич.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ