Придата Виберанкова лїстина „Ивица Дачич – премиєр Сербиї”

автор В. Вуячич
217 Опатрене

НОВИ САД – Покраїнска виберанкова комисия прияла 17. новембра Виберанкову лїстину „ Ивица Дачич – премиєр Сербиї”. Лїстину придала Коалиция: Социялистична партия Сербиї, Єдинствена Сербия ”, а потримали ю 5932 вибераче.

Покраїнска виберанкова комисия длужна принєсц одлуку о преглашеню виберанковей лїстини за 48 годзини, од єй подношеня, наводзи ше у Покраїнскей виберанковей комисиї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ