Схадзка Одбору за информованє будзе на пияток

автор В. Вуячич
220 Опатрене

НОВИ САД – На пияток, 08. децембра, будзе отримана 3. схадзка Одбору за информованє Националного совиту Руснацох.

На дньовим шоре буду три точки, а найважнєйша з нїх утвердзованє динамики знїманя подкастох.

Схадзка почнє на 15 годзин у просторийох Заводу за културу войовдянских Руснацох (Матици сербскей 15) у Новим Садзе.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ