Умар Дюра Жилник

автор М. М. Ц.
761 Опатрене

НОВИ САД – У Новим Садзе, 28. септембра умар Дюра Жилник, дипломовани економиста и дружтвено-културни роботнїк.

Дюра Жилник народзени 17. априла 1932. року у Коцуре. Основну школу закончел у родзеним валалє, а у Вербаше почал ходзиц до Ґимназиї, у тедишнїх чежких войнових часох (1944-1945), алє Ґимназия теди престала з роботу. Пре тото ше уписує до першей Рускей ґимназиї з интернатом у Руским Керестуре, хтора почала робиц у фебрару 1945. року, дзе закончел два класи, а вец ше преселєл до Нового Саду, дзе предлужел школованє у Стреднєй економскей школи, котру закончел 1951. року. Кратки час робел у Цукровнї „Бачка” у Вербаше, у сектору рахунководства, а по одслуженю войска почал робиц у Народней банки Югославиї у Кули и Вербаше, дзе робел вецей як 5 роки.

Дипломовал на Високей економскей школи у Беоґрадзе 1958. року, и потим робел у Земледїлскей задруґи у Коцуре, як шеф рахунководства, полни штири и пол роки. Потим 1962. року преходзи до Нового Саду, дзе роби у Комуналней банки Нови Сад, як фахови службенїк за кредитованє у польопривреди, дзе робел до 1968. року. Истого року преходзи до Люблянскей банки Нови Сад, дзе бул поставени як фахови сотруднїк за финансованє и кредитованє вельких подприємствох и индустрийних комбинатох. У Банки ше тих рокох случовали вельки пременки – трансформациї у дїлованю у котрих директно участвовал, а окреме на обучованю младих кадрох за нови методи кредитованя у шицких обласцох дружтвеного живота. У 1979. року є поставени за инспектора у дирекциї тей Банки, дзе робел до конца мандата. Ту бул активни и у Союзу синдикатох, дзе бул предсидатель орґанизациї, за цо є окреме наградзени за програмски финансийни елаборати и нормативни акти у Банки. До пензиї пошол 1. децембра 1993. року.

Дюра Жилник бул активни и у дружтвено-културним живоце Руснацох у Новим Садзе, дзе бул анґажовани у тедишнїм КПД „Максим Горки” вєдно з тедишнїм директором Дюром Грубеньом и другима. У КПД „Максим Горки” бул кнїжководитель и касир од 1967. до 1977. року, як одвичательна особа за финансиї.

Од снованя Союзу Руснацох Українцох Югославиї/Сербиї 1990. року бул активи член того здруженя, дзе є окреме запаметани як предсидатель його Надпатраюцого одбору у трох мандатох.

Активни бул у вирско-духовним живоце нашей парохиї Святих апостолох Петра и Павла у Новим Садзе, дзе му додзелєна окремна Грамота за сотруднїцтво.

Дюра Жилник будзе поховани нєшка, 4. октобра на 12,45 годзин, на Городским теметове у Новим Садзе.

Вичная памят!

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ